Laatste update 17 maart 2018
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Medicatiebeleid

Welk document heb je nodig als er medicatie op school moet toegediend worden?

 

Afwezigheden

Voor leerplichtige leerlingen is een briefje van ouders soms voldoende. Dergelijk briefje nodig?