Laatste update 6 juli 2019
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Als een vis in het water!

Samen is beter dan alleen: vissen zwemmen altijd efficiënter in scholen.

Een schooljaar lang mogen we samen zwemmen!

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.

Deze quote van Albert Einstein doet ons nadenken.

In het onderwijs wordt vaak de boodschap gegeven waar je niet goed in bent.

Het gaat er echter om waar je goed in bent!

Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit.

Munt uit... in wat je ook bent.