Laatste update 3 juni 2023
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

PRIKKEL …

Aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, we willen een schooljaar lang prikkelen.

We willen een omgeving die prettige prikkels biedt.

Soms wordt het Egel te veel. Het is te druk, te luid, het gaat te vlug. Hoe ga je om met zoveel prikkels?

Prikkel

… we zijn vriendelijk en beleefd
… we laten iedereen toe in de groep
… we hebben respect voor elkaar en voor het materiaal
… we lossen problemen op een rustige manier op
… we zijn verdraagzaam en zorgzaam
… we zijn hulpvaardig
… we uiten op een beleefde manier eigen mening
… we houden ons aan afspraken
… we duimen voor elkaar