Laatste update 25 mei 2022
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

 

Recht door zee

 

Recht door zee, eerlijk en oprecht, varen we doelgericht doorheen het schooljaar.

Op zee staan geen verkeerslichten, zijn geen witte lijnen,... Toch kent ook het water zijn wegwijzers: de bakens of boeien.

We willen jullie met onze bakens veilig doorheen het schooljaar loodsen.

Wij willen ook een vuurtoren zijn. We willen een licht werpen op problemen en samen oplossingen zoeken.

Een goed zeeman wordt ook wel eens nat. Tegenslagen proberen we het hoofd te bieden.

Geen zee te hoog!

We gaan samen met jullie in zee.

Ik wens jullie een recht-door-zee schooljaar!

Zee (w)aardige -groeten