Laatste update 24 juni 2021
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34
Terug

Naschoolse Opvang

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door ‘vzw Stekelbees’, met als coördinators mevr. Leen Vermeulen en mevr. Ann Schockaert.
tel 050 35 84 56
mailadres: lkdamme@landelijkekinderopvang.be

Locaties:

vzw Landelijke Kinderopvang
 • Moerkerke: Schrammolenstraat 3A
  tel 050 50 02 52

 • Sint-Rita: Hoornstraat 86
  tel 050 50 02 80

 • Sijsele: Stationsstraat 13A
  tel 0476 50 89 57

Openingsuren:

 • voorschools vanaf 7 uur.

 • naschools tot 18.30 uur.

 • op snipper- en vakantiedagen van 7 tot 19 uur. (enkel in de hoofdlocatie Sijsele)

 • Op woensdagnamiddag is er opvang in de deellocatie Moerkerke tot 18.30 uur. Het stadsbestuur zal op woensdagmiddag busvervoer inleggen om de kinderen van St.-Rita naar Moerkerke te brengen. Dit gebeurt onder begeleiding.

Wij voorzien op dinsdag en donderdag - voor de leerlingen vanaf het 2e leerjaar t.e.m. het 6e leerjaar - ‘studie-opvang’ op school van 16.10 tot 17.10 uur. Daarna worden de leerlingen naar de opvang gebracht. We hanteren dezelfde tarieven als Ferm nl. € 1,10 per begonnen half uur. De gezinnen met 2 of meer kinderen die gelijktijdig gebruik maken van de opvang betalen € 0,83 per begonnen half uur.

Een folder met meer informatie kan verkregen worden via de school. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van Stekelbees op het telefoonnummer 050 35 84 56

Kinderen die 10 minuten na schooltijd niet afgehaald zijn, gaan onder begeleiding naar de naschoolse opvang.