Laatste update 24 april 2019
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34
Terug

Naschoolse Opvang

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door ‘vzw Stekelbees’, met als coördinators mevr. Leen Vermeulen en mevr. Ann Schockaert.
tel 050 35 84 56
mailadres: lkdamme@landelijkekinderopvang.be

Locaties:

vzw Landelijke Kinderopvang
 • Moerkerke: Schrammolenstraat 3A
  tel 050 50 02 52

 • Sint-Rita: Hoornstraat 86
  tel 050 50 02 80

 • Sijsele: Stationsstraat 13A
  tel 0476 50 89 57

Openingsuren:

 • voorschools vanaf 7 uur.

 • naschools tot 18.30 uur.

 • op snipper- en vakantiedagen van 7 tot 19 uur. (enkel in de hoofdlocatie Sijsele)

 • Op woensdagnamiddag is er opvang in de deellocatie Moerkerke tot 18.30 uur. Het stadsbestuur zal op woensdagmiddag busvervoer inleggen om de kinderen van St.-Rita naar Moerkerke te brengen. Dit gebeurt onder begeleiding.

Opgelet! Omdat er een tekort aan begeleiders is in Stekelbees kunnen de leerlingen vanaf het 2de leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar pas vanaf 17.15u naar Stekelbees. Dit enkel op dinsdag en donderdag.
Wij voorzien voor die leerlingen ‘studie-opvang’ op school van 16.15u tot 17.15u. Daarna worden de leerlingen naar Stekelbees gebracht. We hanteren dezelfde tarieven als Stekelbees nl. € 1.06 per begonnen half uur. De gezinnen met 2 of meer kinderen die gelijktijdig gebruik maken van de opvang betalen € 0.80 per begonnen half uur.

Een folder met meer informatie kan verkregen worden via de school. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van Stekelbees op het telefoonnummer 050 35 84 56

Kinderen die een kwartier na schooltijd niet afgehaald zijn, gaan onder begeleiding naar de naschoolse opvang.