Laatste update 24 juni 2019
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Leerkrachtenteam

Wie staat waar? Klasjuf? Zorgjuf? Leer alle leerkrachten kennen!

 

SCHOOLBESTUUR = INRICHTENDE MACHT

Wil je de leden van het schoolbestuur leren kennen?

 

SCHOLENGEMEENSCHAP

Welke scholen horen tot onze scholengemeenschap?

 

CLB = CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING

We werken samen met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding. Wat doen die precies? Waarvoor kan je bij hen terecht?