Laatste update 24 april 2019
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34
Terug

CLB = CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING

Een CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst.
Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht.

clb brugge

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het

CLB Brugge(n)
Legeweg 83A
8200 Brugge
tel: 050 440 220
fax: 050 450 791
e-mail: brugge@clbbrugge.be
website: www.clbbrugge.be

Je kunt op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het zich goed voelen thuis, op school en bij vrienden.

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent)psycholoog of pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van onze school en hun bereikbaarheid worden via schoolagenda en heen-en-weerschriftje meegedeeld.
CLB Brugge(n) werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Van alle tussenkomsten die een CLB-medewerker doet, worden de ouders vooraf op de hoogte gebracht.

Bepaalde van de tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: sommige medische onderzoeken en begeleiding bij problematische afwezigheden.